CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

12.03.2024 14:04

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

În data de 18 martie 2024 ora 19.30

Subscrisa Asociatia culturală Nirmal Art , cu sediul social în  Str. Lucretiu Patrascanu Bl Y1 ap 264, sector 3 BUCUREȘTI , prin președintele asociației d-na Cleopatra David,

în baza prevederilor art. 10  din Statutul Asociatiei si a dispozitiilor OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, convoaca Adunarea Generala a Asociatilor pentru data de

18 martie 2024 ora 19.30 la Ateneul Român, biroul Secretariat muzical, cu următoarea

ORDINE DE ZI

Modificarea Actului constitutiv (corectarea adresei sediului social)

Prezentarea activității pe anul 2023

Prezentarea situației financiare

Realizarea unui plan de activitate pentru anul 2024

Diverse

Contact