Implică-te

Dacă ai un IMM, poți redirecționa până la 20 % din impozit prin depunerea la ANAF a formularului D 177 pe care îl poți descărca de aici drive.google.com/file/d/1nCaW2cvG5fu8_uEJrleyIHP2FWZsn5tZ/view?pli=1

Pe formular trebuie trecut numărul contractului de sponsorizare pe care îl poți descărca de aici docs.google.com/document/d/1sKgG1g38tzewgyCFVMAw-zQgt-QWun-H/edit

 

Plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilorpot dispune redirecţionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV. Detalii aici: static.anaf.ro/static/10/Iasi/material_informativ-1_23-09-2022.pdf

 

Alte variante de implicare

Este activă campania de crowdfunding de pe Fundrazr.com

Sprijină opera independentă aici: fundrazr.com/327rDe?ref=fb_5C5MJ2_ab_3lumUPwOWAS3lumUPwOWAS

 

#sponsorizare #anaf #parteneriat #cultura 

 

Contact