CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

01.09.2023 17:35

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

În data de 6 septembrie, ora 19.30

Subscrisa Asociatia culturală Nirmal Art , cu sediul social în  COLENTINA NR. 33, BL. OD42, SC. A, AP. 24, SECTOR 2, BUCUREȘTI , prin presedintele asociatiei d-na Cleopatra David,

in baza prevederilor art. 10  din Statutul Asociatiei si a dispozitiilor OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, convoaca Adunarea Generala a Asociatilor pentru data de

6 septembrie, ora 19.30 la Ateneul Român, biroul Secretariat muzical, cu următoarea

ORDINE DE ZI

§  Componența Consiliului Director

§  Modul de desfășurare a activității Asociatiei

§  Alcătuirea unei matrice de comunicare

§  Stabilirea modului de folosire a resurselor financiare

§  Modificarea Actului constitutiv și a statutului 

Contact