CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

18.08.2023 12:29

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

În data de 29 august, ora 21.30

Subscrisa Asociatia culturală Nirmal Art , cu sediul social în  COLENTINA NR. 33, BL. OD42, SC. A, AP. 24, SECTOR 2, BUCUREȘTI , prin presedintele asociatiei d-na Cleopatra David,

in baza prevederilor art. 10  din Statutul Asociatiei si a dispozitiilor OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, convoaca Adunarea Generala a Asociatilor pentru data de

29 august, ora 21.30 la Ateneul Român, biroul Secretariat muzical, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea înființării și organizării asociației

2. Prezentarea activităților desfășurate

3. Prezentarea bilantului contabil, a situației financiare și a datoriilor (dacă există)

4.  discutarea cererii de retragere a lui Annemarie Ene

5.  discutarea cererii de adeziune a noului membru

Documentele pot fi găsite la acest link 

https://drive.google.com/drive/folders/1j9PVrjSUCNj7gr59Y23TLlLQhnb-Op2W?usp=sharing

Contact